SZiHSpoleczna Szkola Zarządzania i Handlu w Oświecimiu

Wyszukiwanie
A A A

ZPS: Z POWER-em na START!


Z POWER-em na START!

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2022 r.  realizuje projekt pod nazwą „Z POWER_em na START!”.
 
Obszar realizacji projektu: województwo małopolskie

  • powiat oświęcimski (gmina Polanka Wielka, Przeciszów);
  • powiat wadowicki (gmina Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Brzeźnica).

 
Celem głównym projektu będzie podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 44 os.młodych (24K/20M), w tym os. z niepełnosprawnościami w wieku 15-29 lat, w tym 40 osób biernych zawodowo oraz 4 os. imigranci/imigrantki, reemigranci/reemigrantki z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 zamieszkujących na terenach wiejskich położone poza ZIT, (uczą się lub pracują w rozumieniu KC) w powiecie oświęcimskim lub
wadowickim w okresie od 01.03.2020 do 28.02.2022 r. i bezpośrednio po nim.
 
Wsparcie adresowane jest do 44 os. młodych (24K/20M) w tym 40 osób biernych zawodowo (w tym min. 27 os.z kategorii NEET) oraz 4 osoby to imigranci/imigrantki, reemigranci/reemigrantki (z czego 2 osoby bezrobotne + 2 osoby pracujące). Zgodnie z SZOOP PO WER oraz kryterium dostępu nr 1 UP są to wyłącznie osoby w wieku 15-29 lat, w tym os.z niepełnosprawnościami:
a) bierne zawodowo, w tym w szczególności os., które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu( tzw NEET min. 60% uczestników projektu) zamieszkujących
na terenach wiejskich położonych poza ZIT w pow. oświęcimskim lub wadowickim i/lub
b)imigranci/imigrantki zgodnie z def. zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020 zam. w rozumieniu KC uczą sie lub pracują w woj. małopolskim i/lub,
c) reemigranci/reemigrantki zgodnie z def. zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020 zam. w rozumieniu KC uczą się lub pracują w woj. malopolskim
 
W ramach zadań projektowych wszyscy UP zostaną objęci indywidualnym wsparciem dostosowanym do własnych potrzeb.
Cel ten osiągnięty zostanie w wyniku wdrożenia następujących instrumentów:

  1. Diagnoza potrzeb UP oraz pomoc w opracowaniu IPD,
  2. Wsparcie doradcy zawodowego, coacha,
  3. Wsparcie pośrednika pracy przez cały czas realizacji projektu i pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
  4. Organizację kursów i staży dla UP,
  5. Wsparcie doradcy w opracowaniu biznes planu i rozpoczęciu działalności gospodarczej,
  6. Wsparcie doradcy po rozpoczęciu działalności gospodarczej.w tym pomoc w rozliczeniu dotacji.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową w celu rekrutacji proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem projektu.

Kontakt:
Biuro projektu
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
32-600 Oświęcim
tel. 338475475

adres e-mail:
szih@szih.pl
anna.ciolek@szih.pl

drukuj góra
Polityka cookies 2010 - 2021 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu wykonanie: Wdesk
Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies